CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH – BẢO DƯỠNG

Bảo hành chỉ được áp dụng cho xe do Công ty Cổ Phần Ô Tô Đô Thành (DOTHANHAUTO) sản xuất và phân phối thông qua các Đại lý ủy quyền và chỉ có giá trị trong phạm vi nước Việt Nam.

Việc bảo hành sẽ được thực hiện trong thời gian 24 tháng hoặc 100.000 km ( tùy điều kiện nào đến trước) ( Chi tiết linh kiện bảo hành xem phụ lục “CHỨNG NHẬN BẢO HÀNH’) kể từ ngày mua xe hoặc công tơ mét trên đồng hồ táp lô. Chế độ bảo hành sẽ được chuyển nhượng đầy đủ cho những chủ xe kế tiếp (trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu).

Tất cả các sai sót về chất lượng phụ tùng hoặc về chất lượng kỹ thuật của xe Quý khách sẽ được trạm bảo hành của Công Ty Cổ Phần Ô Tô Đô Thành hoặc các đại lý ủy quyền thực hiện, trừ những điều ghi trong mục “ Những trường hợp không được bảo hành”.